Partneři

Děkujeme všem našim dárcům, sponzorům a partnerům!

100x200

Děkujeme Nadačnímu fondu GSK  za finanční dar ve výši 147.000  Kč. Je určen na podporu rozvoje Tiché kavárny a na odborné vzdělávání pro neslyšící pekaře a číšníky.

100x100

Děkujeme za možnost uskutečnění speciálních divadelních představení POTICHU, která podpořila v programu Mluvte spolu společnost T-Mobile ve spolupráci s Nadací Via.

100x100

Díky společnosti Siemens se nám podařilo zrealizovat projekt Cukrářské kurzy pro Tichou kavárnu, kde se naše neslyšící pekařky zdokonalily ve svém sladkém umění.

TICHY_SVET_logo_u

Jsme vděčni Tichému světu, o. p. s., se kterým velmi úzce spolupracujeme od svého vzniku.

praha8_100x100

Děkujeme MČ Praha 8 za pronájem prostor Tiché kavárny a její dlouhodobou podporu.

CEPS_logo_propagacni

Děkujeme firmě ČEPS, a. s., za finančního dar ve výši  43.700 Kč. Dar je určen na  vybavení učeben znakového jazyka. 

Další partneři a dárci:

100x100 110x100 100x100 100x100 promitej 100x100 100x100

tuli50x98 illa_50x78 csob 50x90 reproteam 150x50 50x94klokocka 50x200

topstyldekor 50X404

imaginární řádek

Pomozte nám plnit sny neslyšících. Číslo účtu: 4694066001/5500, Raiffesen Bank

Naši práci můžete podpořit finančním nebo věcným darem.

Finanční dary – firmy

Podporu firem a jakoukoli formu spolupráce velmi vítáme. Legislativa umožňuje dvě možnosti: dar (finanční i materiální) a sponzoring. Další aktuální formou pomoci je firemní dobrovolnictví. Každý takový akt jsme připraveni s Vámi prodiskutovat a nastavit k oboustranné spokojenosti.

Finanční dary – fyzická osoba

Chcete podpořit neslyšící v dosahování jejich cílů? Máte více možností, jak můžete finančně pomoci. Stačí si vybrat, co vám vyhovuje více. Pravidelná podpora umožňuje dlouhodobé projekty, vítány jsou také jednorázové příspěvky. Vyberte si….

Dobrovolníci

Čas je velmi cenná veličina. Pokud máte chuť věnovat kousek svého času, vrátí se Vám zpět formou radosti z dobrého skutku, obohacení z nových přátelství či zkušeností….

Další možnosti podpory

Podle svých možností a fantazie můžete podpořit činnost 365, o. p. s. mnoha různými způsoby. Například uspořádáním besedy pro školy s našemi lektory s možností výuky znakového jazyka, objednaním si z Tiché pekárny občerstvení na zaměstananecký večírek nebo jakoukoliv oslavu, účastí na kurzech znakového jazyka, zakoupením kalendáře Tichý svět nebo výrobku od neslyšící švadleny….