Tréninková pracovní místa

Tréninkové pracovní místo je služba umožňující znevýhodněným lidem získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky a připravit je na své budoucí zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a z jejich představ o vlastním pracovním uplatnění. Zaměřuje se na rozvoj pracovní kariéry uchazečů, které vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu uplatnění.

Cílem služby, je připravit klienta na práci na otevřeném pracovním trhu. Zvýšit, tak dovednosti osob se sluchovým postižením při zapojení do pracovně – tréninkového programu. Zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením, zaměstnavatelů a široké veřejnosti o problematice a možnostech pracovního uplatnění lidí s postižením.

Charakteristika pracovní činnosti v Tiché kavárně nabízí uživatelům pracovní rehabilitaci na otevřeném pracovním trhu a to na pozicích:

  • ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
  • UKLÍZEČ/KA
  • CUKRÁŘ/KA

V případě zájmu o nabízenou službu kontaktujte: tel./SMS: 605 253 123, info@365ops.cz