Tichá kavárna

Na jaře roku 2011 vznikl ve spolupráci neziskových organizací 365, o. p. s. a APPN, o. s. (nyní Tichý svět) projekt Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou. Její součástí je i pekárna, kde pečou denně čerstvé dorty a koláče neslyšící pekařky. Tichá kavárna byla slavnostně otevřena 11. listopadu 2011.

Tichá kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je pohostinství, se neslyšící mohou s úspěchem uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky. Tichá kavárna se zároveň stala příjemným místem pro setkávání neslyšících. Místem, kde si mohou objednat ve svém vlastním mateřském jazyce, tedy jazyce znakovém, kde potkají přátele, aby se s nimi zastavili na „kus řeči“ nad šálkem dobré kávy. Tichá kavárna je také místem pro realizaci výstav neslyšících umělců a konání kulturních a vzdělávacích akcí pro neslyšící i slyšící. Těm jmenovaným na druhém místě přibližuje Tichá kavárna svět neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk a přispívá tak k odstranění vzájemné bariéry.

Provoz Tiché kavárny je druhem sociálního podnikání, zisk z jejího provozu je použit výhradně k jejímu dalšímu rozvoji a podpoře služeb pro neslyšící.

www.tichakavarna.cz