Archiv projektů

Systémová a komunikační podpora neslyšících na trhu práce

Systémová komunikační podpora na trhu práce č. CZ.1.04/5.1.01/77.00311 byl realizován v průběhu 18 měsíců v rozmezí od 1. 12. 2012 – do 30. 11. 2014.

Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci s mezinárodním partnerem přenést do České republiky dosud chybějící nástroje podpory neslyšících na trhu práce: online přepis a online tlumočení a umožnit rozšířené cílové skupině (neslyšící uživatelé znakového jazyka a neslyšící schopní komunikovat pomocí psané češtiny) využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory.

Výstupem projektu je Tichá linka. Služba umožňuje neslyšícím zdarma díky moderní komunikační technologii překonávat každodenní překážky v komunikaci, a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník, či přepisovatel potřeba. Podstatou této služby je možnost přenosu znakového jazyka, či přepisu prostřednictvím online aplikace www.tichalinka.cz

Online tlumočení je určeno osobám se sluchovým postižením, které ovládají český znakový jazyk. Probíhá tak, že neslyšící znakuje a tlumočník tlumočí do mluveného jazyka. Slyšící hovoří a tlumočník tlumočí jeho mluvu do znakového jazyka.  Princip online přepisu spočívá v tom, že přepisovatel zprostředkuje mluvenou řeč neslyšícímu ve formě textu. Tato služba je určena pro osoby se sluchovým postižením, které ovládají český jazyk.

Projekt probíhal za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo_esf_barva