Projekty

Aktuálně probíhají:

 

1. Mladí neslyšící pracují

Tichý svět spouští od září 2017 nový projekt, který pomůže mladým neslyšícím lidem získat zajímavou práci mezi našimi lektory znakového jazyka a ve zpravodajském týmu.

Minimálně 10 osob do 30 let se sluchovým postižením ze Středočeského kraje bude mít možnost od 1. 9. 2017 s pomocí Tichého světa objevit své nadání a rozvinout své pracovní schopnosti a potenciál.

První tři měsíce čeká všechny zájemce intenzivní vzdělávání a trénink, které je připraví na vstup do nového povolání.  A pokud se jim bude dařit, stanou se od března 2018 součástí našeho pracovního týmu lektorů znakového jazyka nebo členy pracovního štábu připravujícího Tiché zprávy ve znakovém jazyce. V prvních měsících budou mladí kolegové pracovat pod vedením zkušených mentorů a prostřednictvím pracovních workshopů si budou moci vzájemně vyměňovat užitečné informace.

Těšíme se, že díky tomuto projektu můžeme pomoct najít mladým neslyšícím zajímavé a tvořivé směřování nejenom v jejich pracovním životě.

Pokud Vás zaujalo toto téma, víc informací Vám ráda poskytne manažerka projektu Mgr. Michaela Malá, tel. č. 702 159 312, michaela.mala@tichysvet.cz

Projekt Mladí neslyšící pracují, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007090, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Logo OPZ barevné

 

 

2. Pracovní místa pro neslyšící

Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizuje od 1. 3. 2017 projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob se sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

VIMG_1141

V každém kraji bude vybráno minimálně šest účastníků, kteří  projdou počítačovým kurzem. Celkem tedy projde kurzem počítačových dovedností alespoň 18 účastníků. Pro devět z nich poté vyhledáme vhodné zaměstnavatele, kteří je zaměstnají na půlroční pracovní smlouvu. Spolupracující zaměstnavatelé budou motivováni formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů po dobu šesti měsíců.

Po celou dobu trvání projektu (od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018) budeme všem účastníkům poskytovat pracovní poradenství a supervizi. Odborní konzultanti co nejvíce podpoří aktivitu a vlastní úsilí účastníků, aby se naučili jednat samostatně a uměli si v zaměstnání poradit i později. Zaměstnavatelům pomůže při odstraňování bariér v komunikaci s neslyšícími. Supervizi na pracovištích nabídneme jak neslyšícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Bude se jednat zejména o pomoc při řešení různých situací v zaměstnání, o poradenství pro zaměstnavatele a pomoc při komunikaci neslyšícího se zaměstnavatelem.

Projekt Pracovní místa pro neslyšící, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo-OPZ-barevné1-1024x212