Projekty

Aktuálně probíhají:

 

1. Pracovní místa pro neslyšící

Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizuje od 1. 3. 2017 projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob se sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

VIMG_1141

V každém kraji bude vybráno minimálně šest účastníků, kteří  projdou počítačovým kurzem. Celkem tedy projde kurzem počítačových dovedností alespoň 18 účastníků. Pro devět z nich poté vyhledáme vhodné zaměstnavatele, kteří je zaměstnají na půlroční pracovní smlouvu. Spolupracující zaměstnavatelé budou motivováni formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů po dobu šesti měsíců.

Po celou dobu trvání projektu (od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018) budeme všem účastníkům poskytovat pracovní poradenství a supervizi. Odborní konzultanti co nejvíce podpoří aktivitu a vlastní úsilí účastníků, aby se naučili jednat samostatně a uměli si v zaměstnání poradit i později. Zaměstnavatelům pomůže při odstraňování bariér v komunikaci s neslyšícími. Supervizi na pracovištích nabídneme jak neslyšícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Bude se jednat zejména o pomoc při řešení různých situací v zaměstnání, o poradenství pro zaměstnavatele a pomoc při komunikaci neslyšícího se zaměstnavatelem.

Projekt Pracovní místa pro neslyšící, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

ESF