Projekty

Aktuálně probíhají:

 

Logo OPZ barevné

 

 

1. Pracovní místa pro neslyšící

Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizuje od 1. 3. 2017 projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob se sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

VIMG_1141

V každém kraji bude vybráno minimálně šest účastníků, kteří  projdou počítačovým kurzem. Celkem tedy projde kurzem počítačových dovedností alespoň 18 účastníků. Pro devět z nich poté vyhledáme vhodné zaměstnavatele, kteří je zaměstnají na půlroční pracovní smlouvu. Spolupracující zaměstnavatelé budou motivováni formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů po dobu šesti měsíců.

Po celou dobu trvání projektu (od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018) budeme všem účastníkům poskytovat pracovní poradenství a supervizi. Odborní konzultanti co nejvíce podpoří aktivitu a vlastní úsilí účastníků, aby se naučili jednat samostatně a uměli si v zaměstnání poradit i později. Zaměstnavatelům pomůže při odstraňování bariér v komunikaci s neslyšícími. Supervizi na pracovištích nabídneme jak neslyšícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Bude se jednat zejména o pomoc při řešení různých situací v zaměstnání, o poradenství pro zaměstnavatele a pomoc při komunikaci neslyšícího se zaměstnavatelem.

K 31. 3. 2018 jsme projekt úspěšně ukončili.
Bylo vybráno 26 účastníků projektu, se kterými jsme uzavřeli Dohody o vstupu do projektu, 22 účastníků prošlo kurzem počítačových dovedností a zaměstnali jsme 13 účastníků projektu. Zaměstnavatelé, se kterými jsme spolupracovali, byli motivováni formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů po dobu 6 měsíců. Během celého projektu jsme poskytovali pracovní poradenství a supervize pro všechny účastníky projektu. Odborní konzultanti podporovali všechny zaměstnané účastníky na pracovišti, poskytovali jim poradenství a motivovali je k udržení zaměstnání. Zaměstnavatelům jsme pomáhali zejména při komunikaci s účastníky projektu, ale i s řešením různých problémů, které během zaměstnání účastníků vznikly. Probíhaly supervize na pracovištích jak pro neslyšící zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Po skončení projektu bylo 3 účastníkům nabídnuto pokračování v zaměstnání. Dva účastníci projektu v práci pokračují, třetí z důvodu dlouhého dojíždění v zaměstnání nepokračuje. Jiný účastník projektu bude ke svému zaměstnavateli docházet na občasnou výpomoc. Díky projektu se nám podařilo podpořit vlastní úsilí a samostatnost OZP při hledání zaměstnání a k jeho udržení. Také se podařilo navázat kontakty s novými zaměstnavateli. Velký přínos vidíme zejména v bourání bariér mezi zaměstnavateli a osobami se zdravotním postižením.

Termín realizace projektu: 1. 3. 2017 – 31. 3. 2018

Místo realizace: Ústecký, Liberecký a Středočeský kraj

Projekt Pracovní místa pro neslyšící, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo-OPZ-barevné1-1024x212