Co děláme

Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště (dříve 365, o. p. s.) vznikla dne 13. července roku 2009. Podnětem pro založení společnosti byl neuspokojivý stav, který panuje v naší společnosti v souvislosti se začleňováním neslyšících do většinové společnosti. A to především v oblasti vzdělávání a zaměstnávání. Naším posláním je všestranně podporovat neslyšící v dosahování jejich cílů – vytvářet tedy takové optimální podmínky, které by umožnily těmto osobám plnohodnotné sociální, zdravotní i pracovní začlenění do majoritní společnosti. Našich cílů budeme dosahovat uskutečňováním nejrůznějších programů a projektů, budeme obhajovat práva a zájmy neslyšících – a to ve spolupráci s vládními, nevládními, mezinárodními a jinými organizacemi, budeme vyvíjet vlastní hospodářskou činnost a mnoho dalšího. Věříme, že cíle naší společnosti dojdou svého naplnění.

Poslání společnosti

 • podpora neslyšících a jinak znevýhodněných osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti,
 • realizace programů a projektů zaměřených na oblast zaměstnání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, podpora rovného přístupu k informacím a službám,
 • obhajování práv a zájmů neslyšících, individuální přístup,
 • účast a spolupráce na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů a systémových změn společenského prostředí v ČR,
 • působení na veřejnosti při prosazování rovného přístupu a tolerance k neslyšícím prostřednictvím otevřené komunikace,
 • spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, které sledují stejné, popř. obdobné cíle,
 • vytváření a rozvíjení vlastní hospodářské činnosti, získávání finančních zdrojů pro ekonomické zajištění své činnosti,
 • rozvoj a podpora individuální odpovědnosti jednotlivce,
 • nabídka tréninkových pracovních míst,
 • služba odborného sociálního poradenství,

 • poskytování náhradního plnění.

Vedení společnosti

Správní rada
Daniela Sládková (předsedkyně správní rady)
Daniela Nová
Jan Sládek

Dozorčí rada
Stanislava Krčková (předsedkyně dozorčí rady)
Petr Vraný
Dan Zwieb

Statutární orgán
Leoš Mačák (ředitel)

Dokumenty ke stažení

2009_Výroční_zpráva_365ops

2010_Výroční_zpráva_365ops

2011_Vyrocni_zprava_365ops

2012_Vyrocni_zprava_365ops

2013_vyrocni_zprava_365ops

2014_vyrocni_zprava_TSCHP

2015 Vyrocni zprava TSCHP

2016 Výroční zpráva TSCHP

2017 Výroční zpráva TSCHP